PENKIOS LIETUVIŲ MUZIKOS LEGENDOS VINILINĖJE PLOKŠTELĖJE 2022-08-04

LEGENDOS: Lietuvių muzika violončelei ir fortepijonui

Vinilinės plokštelės pusės ir takeliai:

I.

M. K. Čiurlionis (1875-1911)
1. Noktiurnas fis-moll, op. 4 Nr. 1 (VL 178)*
2. “Viešpaties Angelas“ (Angelus Domini), op. 6 Nr. 1 (VL 184)**
3. Preliudas h-moll, op. 11 Nr. 3 (VL 182a)* 
4. Preliudas d-moll, op. 12 Nr. 1 (VL 239)*
5. „Dedikacija“, op. 3 Nr. 1 (VL 169)*
6. Noktiurnas cis-moll, op. 6 Nr. 2 (VL 183)*

II.

Anatolijus Šenderovas (1945-2019)
1.2. Dvi Sulamitos giesmės / “Two Songs of Sulamith”

Vidmantas Bartulis (1954-2020) 
3. “Palydžiu iškeliaujantį draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius…” / “I’m Seeing My Friend Off and We Are taking One Last Look at the Snow-covered February Trees…”

III.

Faustas Latėnas (1956-2020)
Sonata violončelei ir fortepijonui
1.I. Ramiai, plaukiančiai
2.II. Gyvai
3.III. Andante

IV. 

Vytautas Barkauskas (1931-2020)
Suite de Concert Op. 98
1. Impetuoso
2. Calmo, con dolore
3. Scherzo, con grazia
4. Quasi tranquillo
5. Affetuoso – Hommage à Stasys Lozoraitis

GLEB PYŠNIAK, violončelė 

Būdamas 14 metų violončelininkas Glebas Pyšniakas debiutavo Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje kaip solistas su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojant prof. Sauliui Sondeckiui. Šiandien legendinės violončelininkės Natalijos Gutman auklėtinis koncertuoja garsiausiose pasaulio salėse, tarp kurių – Vienos „Musikverein“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Maskvos konservatorijos Didžioji salė ir kitos. 

ROKAS ZUBOVAS, fortepijonas

Pianistas Rokas Zubovas klausytojams geriausiai žinomas dėl savo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos interpretacijų – pianistas yra įrašęs visus šio kompozitoriaus kūrinius fortepijonui, suvaidinęs garsųjį protėvį meniniame filme „Laiškai Sofijai“. Muzikas yra koncertavęs Šiaurės ir Pietų Amerikoje, daugelyje Europos šalių. 


Kūrybinė grupė

Arūnas Zujus, įrašo inžinierius.
Dovydas Čiuplys, dizainas.
Vytautas Barauskas, Kęstutis Pleita, nuotraukos.
Rasa Murauskaitė, tekstų autorė.
Sonata Zubovienė, tekstų vertėja.

2022 m. | Dėl įsigijimo kreipkitės el. paštu impetusmusicus@gmail.com

Kompozitoriui užvis svarbiausia kalbėti savu, autentišku balsu. Tokiu šioje vinilinėje plokštelėje prabyla penkios asmenybės, savo muzika liudijusios ištisą profesionaliosios Lietuvos muzikos epochą. Tai penkios mūsų muzikinės kultūros legendos: Anatolijus Šenderovas, Vidmantas Bartulis, Faustas Latėnas, Vytautas Barkauskas ir, žinoma, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jų darbus violončelės ir fortepijono duetui plokštelėje įrašė violončelininkas Glebas Pyšniakas ir pianistas Rokas Zubovas. 

Lietuvių muzikinės kūrybos istorija, lyginant su didžiosiomis vakarų tradicijomis – trumpa, kedenta istori- nių pervartų, o tvirčiau įsišaknijusi tik XIX a. pab. – XX a. pr. Tuo laiku iškilo pirmoji legenda – autentiškas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio talentas. Jo toliaregė vizija, savito, mistiško pasaulio siekimas tapo kūrybinės krypties nuoroda ateities kompozitoriams. Šioje plokštelėje Čiurlionis prabyla per savo turtin- giausią – fortepijoninę kūrybą, pritaikytą violončelės ir fortepijono duetui. Čia girdime šešis Čiurlionio kū- rybos fragmentus: Viešpaties Angelas, Noktiurnus fis-moll ir cis-moll, Dedikaciją, Preliudus h-moll ir d-moll. 

Vytautas Barkauskasantroji plokštelės legenda – mūsų avangardo šauklys, įžengęs į šiuolaikinės muzikos sceną 7 deš. Eksperimentatorius, kurio partitūros vienos pirmųjų išbandė „formalizmu“ sovietinės cenzūros vadintas serializmo ar aleatorikos technikas. Kūrėjo darbuose darniai sugyveno racionalusis (gal atsineštas iš matematikos studijų) ir intuityvusis pradai. Jo kūryba – tai nuolatinė evoliucija, neišpažįstant ištikimybės vienai stilistinei krypčiai, o primygtinai žengiant tolyn, maksimalaus muzikos išraiškingumo link. Šioje plokštelėje skambanti Suite de Concert Op. 98, kaip pats kompozitorius yra pripažinęs, prisotinta skirtingo dažnio įtampų – aukštesnių kraštinėse dalyse ir paslėptų vidurinėse. „Pozityvi nugalėto tragizmo iliuzija“, – tokia paties Barkausko žodžiais yra šio kūrinio pabaiga. 

Kompozitorius Anatolijus Šenderovaslygiai taip pat neprisirišdamas prie stilistikų ar technikų, sutvėrė emocionalią, raiškiais tapatybės ženklais nusagstytą kūrybos erdvę, tiek atlikėjus, tiek klausytojus traukiančią atviru emocionalumu, melodijos laisve ir minties gilumu. Jo Sulamitos giesmės, taip mylimos atlikėjų, įtraukia garsinių spalvų subtilumu, melodikos ornamentika ir interpretuotojams paliekama muzikinio kvėpavimo laisve. 

Ketvirtoji ir penktoji šios plokštelės legendos – „naujųjų romantikų“ vardą nešiojantys, savo jautria ausimi avangardo užhipnotizuotus kompozitorius erzinę Faustas Latėnas ir Vidmantas Bartulis. 

Fausto Latėno kūrybinė vizija ir protestas reiškėsi per į šiuolaikinę muziką sugrąžintą melodiją. Ne kartą dėl jos nukentėjęs, jis rado savo užuovėją teatre, kurio bendruomenėje, galbūt, jautėsi labiau savas nei tarp muzikų. Visgi jo koncertinės muzikos palikimas ne mažiau įdomus. Šioje plokštelėje sušmėžuojanti kompozitoriaus Sonata violončelei ir fortepijonui – ankstyvasis, vos 22-jų metų sulaukusio Latėno sukomponuotas kūrinys, vėliau tapęs nuolatine svarbiausių Lietuvos atlikėjų repertuaro dalimi. 

Savo ruožtu, Vidmantas Bartulis – tai daugiaveidis meistras, įstabiai savo kūryboje derinęs ironiją ir švelnią prigimtį, šviežias idėjas ir grynąjį muzikos grožį. Autentišką balsą jis formavo nesibodėdamas inkrustuoti partitūras praeities kūrėjų citatomis. Sunku būtų rasti kitą kompozitorių, kurio darbuose būtų taip gausu dedikacijų bičiuliams – tiek sutiktiesiems, tiek idėjiniams pirmtakams, su kuriais jis šnabždėdavosi per muziką. Bartulio Palydžiu iškeliaujantį draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius…, kaip kad yra pasakojęs kompozitoriaus geras bičiulis, kompozitorius Algirdas Martinaitis, gimė giliai įsiskaičius į rytų poetus, o jų santūrų kalbėjimą ir permatomas teksto faktūras perkėlus į muziką. 

Rasa Murauskaitė 

„Kaunas Piano Fest“ pianistės Angeliki Giannopoulou ir Elzė Fedorcovaitė koncertuos festivalyje „57 Fortepijoninės muzikos vasara“ 2022-08-02

Šiemet rugpjūčio 10 dieną, trečiadienį, 19 val. Druskininkuose, M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje koncertuos ir prie kadais paties kompozitoriaus sutvertos tradicijos, sėdint sode po obelimis klausytis fortepijono muzikos, sklindančios pro atvertą svetainės langą, prisidės „Kaunas Piano Fest“ pianistės Angeliki Giannopoulou ir Elzė Fedorcovaitė.

PROGRAMA:

J. S. Bach
Partita nr. 1 B-dur BWV 825 (20’)
M. Ravel
Jeux d’eau (6’)
M. K. Čiurlionis
Noktiurnas cis-moll VL183 ( 4.30’)
Atl. Angeliki Giannopoulou

M. K. Čiurlionis
Preliudas F-dur/a-moll (1:30’)
J. S. Bach
Partita nr. 2 c-moll: 1. Sinfonia (5:30’)
F. Chopin
Etiudas op.10 nr. 6 (3:30’)
C. Debussy 
Bergamo siuita: Prelude, Minuet, Clair de Lune (18’)
Atl. Elzė Fedorcovaitė

BILIETAI: 3 eur., 5 eur. (bus galima įsigyti prieš koncertą M.K. Čiurlionio namuose-muziejuje).

Angeliki Giannopoulou (g. 1998) yra pianistė, gyvenanti Glazge, studijuojanti pas Fali Pavri Karališkojoje Škotijos konservatorijoje. Gimusi Atėnuose, Graikijoje, ji mokėsi Atėnų muzikos mokykloje, kurią baigė su pagyrimu. Pianistė taip pat mokėsi Athenaeum konservatorijoje pas prof. Nelli Semitekolo ir privačiai pas pianistę Alexia Mouza, o 2019 m. baigė fortepijono studijas aukščiausiais įvertinimais. Ji taip pat dalyvavo metus trukusiuose kamerinės muzikos meistriškumo kursuose su Titu Gouveliu ir Angelu Liakakiu (violončelės ir fortepijono duetas). 2020 m. ji buvo priimta į Škotijos karališkąją konservatoriją, kur šiuo metu studijuoja 3-jame bakalauro kurse. Nuo tada ji turėjo galimybę tobulintis meistriškumo kursuose su žymiais klasikinės muzikos atlikėjais, tokiais kaip David Dolan, Roy Howat, Joseph Swensen ir kt. Kartu su Elze Fedorcovaite jai teko garbė būti apdovanota pirmąja Peter Lindsay Miller premija už fortepijoninį duetą, atliekant I. Stravinskio „Šventąjį pavasarį“.

Visai neseniai Angeliki turėjo nuostabią galimybę su Hope Scott Trust fondo stipendija dalyvauti 2022 metų „Kaunas Piano Fest“ festivalyje Lietuvoje. Ten ji dalyvavo meistriškumo kursuose pas žymų Lietuvos pianistą Luką Geniušą, taip pat su Elze Fedorcovaite atliko Bethoveno ir Mocarto koncertus didžiojoje Kauno filharmonijos salėje.

Elzė Fedorcovaitė – konkurse „Muzika be sienų 2014“ laimėjo Grand Prix ,ir 1-ąją vietą su kameriniu orkestru bei I-ąją premiją „Gradus ad Parnassum 2016“. Pastaraisiais metais ji debiutavo su Šv. Kristoforo kameriniu, Lvovo kameriniu bei LMTA kameriniu orkestrais. Ji taip pat koncertavo Danijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, daugelyje Lietuvos miestų. 2015 metais F. Šopeno atminimo lenkų muzikos festivalyje Vilniuje ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos pianiste. Šiuo metu M. Fedorcovaitė studijuoja Karališkojoje Škotijos konservatorijoje pas profesorius Fali Pavri ir Petrą Geniušą.

Nuo 2018 metų „Kaunas Piano Fest“ sukviečia pianistus iš viso pasaulio dalyvauti 10 dienų trunkančiuose, pilnuose įkvėpimo meistriškumo kursuose. Festivalio dalyviai koncertuoja, dalyvauja meistriškumo pamokose ir kartu mokosi įvairiuose karjeros valdymo seminaruose. „Kaunas Piano Fest“ metu talentingi muzikantai lavina ne tik savo meninę vaizduotę ir techniką, bet ir tobulina savo bendravimo, savivadybos įgūdžius bei karjeros planavimo strategijas. Festivalio metu Kauno miesto gyventojai ir svečiai gali mėgautis nemokamais koncertais kiekvieną dieną.

Koncertų kalendorius ➤ ČIA

Rengėjai:
VšĮ „Impetus musicus“
M. K. Čiurlionio namai-muziejus

Partneris:
Kaunas Piano Fest

Rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Druskininkų savivaldybė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
UAB „Viasana“

Pianisto DMITRY MAYBORODA (Vokietija) pasirodymai Druskininkuose ir Vilniuje 2022-07-25

Vienas geriausių jaunosios kartos pianistų DMITRY MAYBORODA (Vokietija) sugrįžta į Lietuvą. Šį kartą tarptautinį pripažinimą pelnęs atlikėjas Druskininkų ir Vilniaus publikoms pristatys savo naujausią koncertinę programą sudarytą iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Roberto Šumano kūrinių.

Pianistas savo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo, kad su nekantrumu laukia pasirodymų Lietuvoje: „Visada džiaugiuosi galėdamas sugrįžti į Lietuvą. Su nekrantrumu laukiu pasirodymų Druskininkuose (07.27) ir Vilniuje (07.28), kurių metu atliksiu Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Roberto Šùmano kūrinius” – D. Mayboroda.

Koncertai Druskininkuose ir Vilniuje vyks jau šią savaitę – trečiadienį ir ketvirtadienį. Trečiadienį, liepos 27 d. 19 val. atlikėjas pasirodys M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje, Druskininkuose 57-ąjį kartą vykstančiame fortepijoninės muzikos festivalyje „Fortepijoninė muzikos vasara“, puoselėjančiame kadais paties kompozitoriaus Čiurlionio sutvertą tradiciją, sėdint sode po obelimis klausytis fortepijono muzikos, sklindančios pro atvertą svetainės langą. 
Ketvirtadienį, liepos 28 d. 18 val. – koncertine D. Mayboroda programa mėgausis M. K. Čiurlionio namų Vilniuje klausytojai. Tai ketvirtasis M. K. Čiurlionio namų vasaros koncertų ciklo „Skambantis Čiurlionio Vilnius“ rečitalis, kuris skiriamas Vilniaus  700 gimtadieniui.

Pianistas proveržio sulaukė pelnęs laureato vardą prestižiniuose „Clara Haskil“ (2013, Šveicarija) ir „Jaen“ (2017, Ispanija) pianistų konkursuose. Po šių konkursų sekė pasirodymai garsiuosiuose „Rheingau“ (Vokietija), „Antalijos“ (Turkija), „Ravinia“ (JAV) festivaliuose. Pastaraisiais metais Dmitry Mayboroda koncertavo su Čaikovskio, Vienos, Londono, Turino filharmonijų orkestrais, Belgijos nacionaliniu, Bavarijos operos, Sankt Peterburgo Marijos teatro bei daugeliu kitų simfoninių orkestrų.

Koncertas M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose – mokamas. Bilietus galima įsigyti prieš koncertą. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje įėjimas laisvas, be išankstinės registracijos. Daugiau informacijos www.mkcnamai.ltarba www.impetus.lt

Organizatoriai:
M. K. Čiurlionio namai Vilniuje
VšĮ Impetus musicus

Partneriai:
M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkuose
Vilnius 700
M. K. Čiurlionio kelias

Rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Druskininkų savivaldybė

„Čiurlionis ir Šopenas. Simboliai peizažuose“ | ROKO ZUBOVO rečitalis Vilniaus rotušėje 2022-07-14

M. K. Čiurlionio namai Vilniuje kviečia rugpjūčio 10 d., trečiadienį, 18 val. į vasaros koncertų sezono „Skambantis Čiurlionio Vilnius“ rečitalį Vilniaus rotušėje. Pianistas Rokas Zubovas atliks muzikinę programą „Čiurlionis ir Šopenas. Simboliai peizažuose“.

Programa:
„Čiurlionis ir Šopenas. Simboliai peizažuose“

Mikalojus Konstantinas ČIURLIONIS (1875 – 1911)
Miražas, VL 175

Frédéric CHOPIN (1810–1849)
Baladė g-moll, Op. 23
Mazurka a-moll, Op. 7 Nr. 2
Barkarolė Op. 60

M. K. Čiurlionis
Iš nebaigto ciklo
Postiudija C-dur, VL 240
Preliudas a-moll, VL 241
Lopšinė G-dur, VL 242
Adagio A-dur, VL 246

Bėkit, bareliai, VL 279

Mažų peizažų ciklas „Marės“, VL 31

Įėjimas laisvas. Be išankstinės registracijos.

Pianistas, M. K. Čiurlionio namų Vilniuje vadovas ROKAS ZUBOVAS yra vienas pagrindinių M. K. Čiurlionio palikimo puoselėtojų pasaulyje. Jis yra įrašęs ir koncertuose atlikęs visus M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui, su paskaitomis ir koncertais, skirtais M. K. Čiurlionio kūrybai, yra aplankęs daugelį Europos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos valstybių. Jis yra skaitęs pranešimus įvairiais M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėjimo klausimais tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Estijoje, Argentinoje ir Belgijoje.

Zubovas 2010 metais įrašė visus M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui į 6 kompaktines plokšteles. Jis taip pat rengia muzikos festivalius, rašo straipsnius įvairiais muzikos ir kultūros klausimais. 

Pianistas, kuris yra ir M. K. Čiurlionio provaikaitis, sukūrė savo žymiojo prosenelio vaidmenį meniniame filme ,,Laiškai Sofijai”. Pianistas yra dėstęs fortepijoną šv. Ksavero universitete (JAV), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Vytauto Didžiojo Universiteto muzikos akademijoje, kur 2013 metais jam buvo suteiktas profesoriaus titulas. Pianistas baigė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir De Paul Universitete Čikagoje, taip pat tobulinosi Heinrich Neuhaus Institute Šveicarijoje. 

Ciklo „Skambantis M.K. Čiurlionio Vilnius“ koncertai:

08.30 19:00 „Skambančios spalvų jūros. Debussy ir Čiurlionis“ Valdovų rūmuose (Katedros a. 4, Vilnius). Pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.

Visi koncertai M. K. Čiurlionio namuose ir Vilniaus rotušėje nemokami. 
Koncertas Valdovų rūmuose – mokamas. Bilietus platina ➤ Bilietai.lt

Koncertų ciklas yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Skambanti spalvų Jūra. Debussy ir Čiurlionis Palangoje 2022-06-29

X tarptautiniame M. K. Čiurlionio festivalyje Palangoje liepos 12 d. 20 val. Palangos Kurhauzo koncertų salėje, Palangoje pirmą kartą vieno koncerto metu bus galima išgirsti dvi monumentalias XX a. pradžios muzikinių šedevrų transkripcijas fortepijonui keturiomis rankomis. Tai – M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ ir C. Debussy tris eskizus simfoniniam orkestrui „Jūra“ (org. „La mer“). Šias kompozicijas Palangos publikai pristatys M. K. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas drauge su Sonata Zuboviene. 

Programa skirta prancūzų impresionisto C. Debussy 160-tosioms gimimo metinėms paminėti.

Čiurlionis ir Debussy pradėjo kurti savo didžiuosius jūrai skirtus opusus taip pačiais, 1903 metais. Debussy pabaigė trijų dalių simfoninį ciklą „La mer“ 1905 metais ir tais pačiais metais kūrinys buvo pristatytas Paryžiaus publikai. Taip pat 1905 metais, siekdamas, kad kūrinys būtų prieinamas platesniam klausytojų ratui, kompozitorius parengė ir kūrinio variantą fortepijonui keturiomis rankomis. Čiurlionis pabaigė savo simfoninę poemą „Jūra“ 1907-aisiais, tačiau kūrinys buvo atliktas tik 1936 metais. 

Čiurlionio „Jūros” adaptaciją fortepijonui keturiomis rankomis jau po autoriaus mirties parengė jaunesnioji kompozitoriaus sesuo Jadvyga Čiurlionytė. Ši adaptacija iki šiol yra likusi tik rankraščio formate.

2022 metais įvyks pirmasis Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ versijos fortepijonui keturioms rankoms atlikimas. Tokiu būdu šie du monumentalūs tais pačiais metais pradėti kurti muzikos opusai pirmą kartą skambės vienoje programoje, taip atskleidžiant dviejų amžiaus pradžios genijų kūrybinių siekių ir idėjų giminingumą.

Programa:
M. K. Čiurlionis – Simfoninė poema „Jūra”
C. Debussy – Trys eskizai simfoniniam orkestrui „Jūra” („La Mer”)

Koncertas mokamas. Bilietus platina – Bilietai.lt

Festivalį organizuoja VšĮ „Klasika LT“. 
Daugiau informacijos apie Tarptautinį M.K. Čiurlionio muzikos festivalį www.klasika.org.

„Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy“ Valdovų rūmuose

Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje 2022 m. rugpjūčio 30 d. 19 val. vasaros sezoną romantiniu polėkiu palydės ir M. K. Čiurlionio namų koncertų ciklą „Skambantis Čiurlionio Vilnius“ užbaigs Sonatos ir Roko Zubovų fortepijoninio dueto koncertinė programa „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy“.

Koncerto programa:

Claude Debussy (1862–1918)
Trys eskizai simfoniniam orkestrui „La mer“ / „Jūra“
1.      „De l’aube à midi sur la mer“ / „Jūra nuo aušros iki pusiaudienio“
2.      „Jeux de vagues“ / „Bangų žaismas”
3.      „Dialogue du vent et de la mer“/ „Vėjo ir bangų dialogas”
Kompozitoriaus transkripcija fortepijonui keturioms rankoms

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)
Simfoninė poema „Jūra“
Jadvygos Čiurlionytės transkripcija fortepijonui keturioms rankoms

Koncertas mokamas. Bilietus įsigyti – ČIA.

Programa „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy“ kviečia klausytojus pirmą kartą istorijoje išgirsti vieno vakaro metu skambančius du epochinius dvidešimtojo amžiaus pradžios marinistinius simfoninius kūrinius, pradėtus kurti taip pačiais 1903 metais. Claude Debussy „Tris eskizus simfoniniam orkestrui „La mer“ („Jūra“) pabaigė 1905-aisiais, tais pačiais metais kūrinys buvo pristatytas, nors ir be didesnio pasisekimo, Paryžiaus klausytojams. Čiurlionis simfoninę poemą „Jūra“ užbaigė 1907-aisiais, tačiau pirmą kartą ji buvo atlikta tik 1936 metais, praėjus 25 metams po kompozitoriaus mirties, ir tą kartą be autoriaus partitūroje užrašytos vargonų partijos. Debussy marinistinis opusas vėliau tapo kertiniu dvidešimtojo amžiaus pradžios kūriniu, savo garsiniais, kompoziciniais sprendimais veikęs ne vieną kompozitorių, o monumentalioji  Čiurlionio „Jūra“ deja negalėjo pelnyti deramos vietos muzikos istorijoje.

„Todėl mes sukūrėme programą, kurioje grosime Debussy „La mer“ ir Čiurlionio „Jūrą“, kad šie du kūriniai, susiformavę dviejų genijų vizijoje tais pačiais metais, pagaliau, praėjus beveik šimtui dvidešimčiai metų, pagaliau simboliškai susitiktų vieno vakaro metu. Tikime, kad klausytojams bus neeilinė patirtis išklausyti dvi monumentalias jūras, turinčias labai daug bendro – juk ir Debussy, ir Čiurlionis buvo ypatingai jautrūs spalvos ir garso santykiui, giliai išgyveno gamtos stichiją. O dar viena intriga yra tai, kad šie kūriniai labai įdomiai atskleidžia, kaip tą pačią didingąją gamtos stichiją – jūrą – garsais perteikia du tuo pat metu gyvenę muzikos gigantai – impresionistas ir simbolistas.“ – teigia pianistas Rokas Zubovas.

Pianistai Sonata ir Rokas Zubovai kaip fortepijoninis duetas debiutavo 1997 metų pavasarį Čikagoje, Lemonto dailės galerijoje. Abu pianistai, tarptautinių konkursų laureatai, muziką studijavo Lietuvoje (Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), Šveicarijoje (Heinricho Neihauzo institute Ciūriche) ir JAV (De Paul universitete Čikagoje) pas pianistus Povilą Stravinską, Jurgį Karnavičių, Esterą Elinaitę, Andrių Kuprevičių, Edvardą Auerį bei Dmitry Paperno. Atlikėjai koncertavo didžiuosiuose JAV ir Kanados miestuose, Argentinoje ir Urugvajuje, daugelyje Europos šalių, yra dažni tarptautinių festivalių dalyviai. Duetas atliko daugiau kaip 10 skirtingų kompozitorių kūrinių, sukurtų Zubovų duetui, pasaulines premjeras.

Šis koncertas yra www.700vilnius.lt programos dalis. 
Jis skiriamas Claude Debussy 160-osioms metinėms. 
Koncertą drauge rengia M. K. Čiurlionio namai Vilniuje ir Prancūzijos ambasada Vilniuje.

Facebook

Ciklo „Skambantis M.K. Čiurlionio Vilnius“ koncertai:

07.12 18:00 O. Mesianas „Kvartetas laiko pabaigai“.
Atlikėjai: R. Vosyliūtė (smuikas), G. Dirvanauskaitė (violončelė), V. Giedraitis (klarnetas), J. Šervenikas (fortepijonas);

07.19 18:00 pianisto Ayham Hammour (Sirija/Lenkija) rečitalis.
Programoje Čiurlionis, Rachmaninov, Haydn.

07.28 18:00 pianisto Dmitry Mayboroda (Vokietija) rečitalis.
Programoje Čiurlionis, Schumann.

08.10 18:00 pianisto Roko Zubovo rečitalis Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31)
Programoje Čiurlionis, Chopin.

08.16 18:00 pianisto Juris Žvikovs (Latvija) rečitalis.
Programoje Čiurlionis, Bach–Petri, Haydn, Kalniņš, Garūta, Rachmaninov.

Čiurlionio ir Debussy spalvų jūros pasieks ir Nidos krantus – „N žemė“ tarptautinis muzikos festivalis 2022-06-27

2022 m. liepos 6 d. 24 val. „N žemė“ tarptautinio muzikos festivalio metu Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje koncertinę programą Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy atliks fortepijoninis Sonatos Deveikytės-Zubovienės ir Roko Zubovo duetas.

Šių metų festivalio „N žemė“ vizija – sukurti intymią muzikinę atmosferą, leisti išgyventi naują patirtį, kuomet įsileidus naktį, mažos erdvės dar labiau susitraukia, o atlikėjo buvimas atrodo ypač artimas. 

Neįprasti „Vidurnakčio solo“ koncertai pakvies muzikos klausytojus į Nidos švyturį, Nidos katalikų bažnyčią, o pirmajam koncertui pasimatymas skiriamas „Agilos“ statybvietėje, pratęsiant idėją drauge kurti kultūrą nuo pamatų.

„Dažnai galvodavau, kad jei programoje bus daug įspūdingų kolektyvų ar netikėtų programinių sprendimų, tai turėtų intriguoti ir daryti įspūdį publikai. Tačiau mano dideliam nustebimui klausytojai visiškai vienodai reaguoja ir į orkestrus, chorus ir pavienius atlikėjus. Taigi forma ne tiek svarbu, masiškumas taip pat. Todėl šiemet mano raktiniai žodžiai yra turinys ir artumas. Nekantrauju išbandyti skirtingas lokacijas bei ypatingą koncertų laiką – vidurnaktį,” – sako muzikos festivalio „N žemė” vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus.

Pristatome festivalio programą ir kviečiame sekti įvykius – ČIA.

Tarptautinė konferencija „Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai“ 2022-06-23

Pianistas Rokas Zubovas liepos 1 d., penktadienį, 15:15 val. tarptautinės konferencijos „Sonatiniai M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai“ metu skaitys pranešimą „Skambančios spalvų Jūros. Čiurlionis ir Debussy“.

2022 metų konferencijos tema – „Gyvybės mitologema: „Žalčio sonata“. Liepos 1-2 dienomis Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) ir Europa Royale konferencijų centre (Vilniaus al. 7) vyksiančios konferencijos metu pranešimus skaitys: Nida Gaidauskienė, Antanas Andrijauskas, Naglis Kardelis, Vytautas Tumėnas, Žilvinas Svigaris, Laura Varnauskaitė, Dalia Micevičiūtė, Stasys Mostauskis, Rokas Zubovas, Jūratė Landsbergytė, Inga Laužonytė. Programą paįvairins LMTA Studentų styginių kvartetas.

Pirmos dienos (liepos 1 d.) programa – ČIA.
Antros dienos (liepos 2 d.) programa – ČIA.

Renginio nuoroda ZOOM platformoje: ČIA.
Programa EN kalba.

Daugiau informacijos:
El. p.: mkcsonatos@gmail.com
Tel.: +370 688 90 411
Facebook

Literatūra ir menas: „Nepaklusnumas veikiausiai yra mano įgimta savybė“ – Rokas Zubovas 2022-06-16

StraipsnisGiedrius Kuprevičius ir Rokas Zubovas apie Čiurlionį, nepaklusnumą ir laiškus

Literatūra ir menas.
× Alma Laužonytė, Inga Laužonytė.
2022-06-14 20:36:57

Nors M. K. Čiurlionio kūryboje daug tragizmo, bet didžioji dalis jo kūrybos persmelkta šviesos šauksmo. Tuo pat metu jo menas realus, kita vertus, paradoksaliai klaidinantis…

Mano supratimu, M. K. Čiurlionio muzika skleidžiasi erdvėje tarp šešėlio ir šviesos, tame net mažiausiam emociniam judesiui labai jautriame lauke – tarsi miške pro medžius švelniai prasiskverbiantys saulės spinduliai. Ta erdvė – tai nuolatinė ir nenuilstanti tobulybės paieška, harmonijos ir grožio siekis, tuo pat metu jaučiant, kokia trapi ir lengvai pažeidžiama yra harmonija.

Tai nėra ambivalentiška jungtis, tai labiau nuolatinio siekio, vis gilesnio ir pilnesnio savęs pažinimo ir vystymo siekis. Ne veltui M. K. Čiurlionis laiškuose ir užrašuose ne vieną kartą rašo apie gražiausių minčių ir siekių trapumą, atsitrenkiančių į pasaulio grubumą. Tikri dvasios, kūrybos dalykai visada nelengvai užčiuopiami. Ar tai turi įtakos mano gyvenimo apsisprendimams ir pasirinkimams? Be abejo.

Ar turite čiurlioninę misiją?

1986 m. M. K. Čiurlionio pianistų konkurse pelniau pirmąją vietą ir prizą už geriausią M. K. Čiurlionio muzikos interpretaciją. Tada man pačiam tai buvo labai netikėta. O atsigrįžau paanalizuoti to įvykio tik po kokių 30 metų. Tada supratau, kad tas komisijos sprendimas man, jaunam žmogui, pianistui, buvo gal pats lemtingiausias gyvenimo įvykis, su įvertinimu drauge įspaudęs tam tikros pareigos ženklą. Su M. K. Čiurlionio kūryba leidžiu jau daug dešimtmečių. Ir, turiu prisipažinti, nesijaučiu vykdąs misiją. Labiau jaučiuosi pagautas M. K. Čiurlionio kūrybos kerų – minčių, idėjų, raiškos – ir vertinu kaip dovaną galimybę dalytis tais kūrybos stebuklais.

Ar turite čiurlioninę misiją?

1986 m. M. K. Čiurlionio pianistų konkurse pelniau pirmąją vietą ir prizą už geriausią M. K. Čiurlionio muzikos interpretaciją. Tada man pačiam tai buvo labai netikėta. O atsigrįžau paanalizuoti to įvykio tik po kokių 30 metų. Tada supratau, kad tas komisijos sprendimas man, jaunam žmogui, pianistui, buvo gal pats lemtingiausias gyvenimo įvykis, su įvertinimu drauge įspaudęs tam tikros pareigos ženklą. Su M. K. Čiurlionio kūryba leidžiu jau daug dešimtmečių. Ir, turiu prisipažinti, nesijaučiu vykdąs misiją. Labiau jaučiuosi pagautas M. K. Čiurlionio kūrybos kerų – minčių, idėjų, raiškos – ir vertinu kaip dovaną galimybę dalytis tais kūrybos stebuklais.

Kokius M. K. Čiurlionio asmenybės bruožus kaip jo proanūkis pastebite savyje?

M. K. Čiurlionis man yra daugiau nei menininkas. Jis – vienas didžiųjų Mokytojų. Būtų labai keista, jei leisdamas daug laiko su Mokytoju – išjausdamas ir analizuodamas jo kūrinius, dirbdamas su jo tekstais, užrašytomis mintimis, išsamiai susipažindamas su jų gyvenimiškais sprendimais, – neperimtum tam tikrų Mokytojo savybių ar savo sprendimų negrįstum Mokytojo įžvalgomis. Todėl tai, kad tam tikri mano sprendimai ar savybės yra paveikti Mokytojo, vertinu labai natūraliai.

Atrodo M. K. Čiurlionis neatsiejamas nuo sonatų. Žavinga, jog jūsų žmonos vardas – Sonata. Ar rašydavote laiškus savo žmonai? Ką jums reiškia laiškas?

Laiškus rašau. Kartais ir Sonatai, bet kadangi laiškai skirti bendrauti tuo atveju, kai esi atskirai, džiaugiuosi, kad dažnai rašyti Sonatai netenka – mieliau būti drauge. Liūdna, kad laiškų rašymo kultūra nyksta užleisdama vietą vaizdiniams, ženkliniams, skubiems, momentiniams bendravimo būdams. Rašyti ir skaityti laiškus, man atrodo, yra labai svarbus dvasinio bendravimo aktas, kurio stygius dabar labai juntamas.

M. K. Čiurlionio vaizdo ir garso dialogas…

Taip, sutinku. Matydamas, kaip drąsiai ir nenuspėjamai M. K. Čiurlionio muzika ima plėtotis, keistis, transformuotis nuo to momento, kai jis pradeda užsiimti vizualiaisiais menais, spėju, jo galvoje vyko nenutrūkstamas garso ir vaizdo dialogas. Manau, tam tikri vienos raiškos sprendimai iš karto maitindavo kitos raiškos vaizduotę, o pamėgintas naujas sprendimas toliau skatindavo naujus pirmosios raiškos ieškojimus. Tai buvo tarsi dvigubas veidrodis: vaizdas gimdo vaizdą, kurio refleksija gimdo naują vaizdą ir taip iki begalybės…

Kaip per M. K. Čiurlionį atverti vartus į kultūrą, pamatyti postčiurlionistinę Lietuvą?

Reikia tik neužmiršti, kad M. K. Čiurlionis iki šiol yra išlikęs vienintelis Lietuvos, o gal ir viso pasaulio kūrėjas, tuo pačiu metu pravėręs naujas erdves dvejose tokiose skirtingose kūrybos erdvėse – tapyboje ir muzikoje. Jo kūryboje esti nepaliaujamo atsinaujinimo spyruoklė… Todėl užsidaryti M. K. Čiurlionyje, o ne per jį atverti reikštų paminti jo kūrybos siekius.

M. K. Čiurlionio kūryboje dominuoja labiau lietuviška ar pasaulietinė regimybė?

M. K. Čiurlionis vizualiojoje kūryboje sugebėjo paliesti pačius giliausius, bendražmogiškiausius klodus. Kaip jis tai padarė – ne man spręsti. Mano matyti pavyzdžiai sako, kad japonas, iranietis, amerikietis, italas, suomis, prancūzas, rusas skaito M. K. Čiurlionio kūrinius „be vertėjo pagalbos“.

Ilgai mokėtės užsienyje. Ar meno samprata švietimo srityje itin kontrastinga lyginant su Lietuva?

Sunku palyginti. Mano formaliosios akademinės studijos vyko dar okupuotoje Lietuvoje, todėl, natūralu, ten meno samprata visada buvo pateikiama kaip kova tarp dviejų ideologijų. Man tai ir tada buvo, ir dabar yra svetima. Su Sonata veržėmės į pasaulį, kad atrastume kitokią sampratą. Ją radome. Šiandien susitikdamas su moksleiviais, studentais matau laisvus, mąstančius, jaučiančius žmones. Bet suprantu, kad labiausiai tai priklauso nuo konkrečių mokytojų… nes, deja, sutinku ir kitokių jaunų žmonių.

Kas galėjo būti esminis M. K. Čiurlionio Mokytojas?

Edukacijose jauniesiems klausytojams visada akcentuoju, kad M. K. Čiurlionis iš vaikystės atsineša tris labai svarbius visą jo kūrybą maitinančius įvėpimo šaltinius: gamtą, dainą ir bažnyčios vargonus. Per dainą jis lieka ištikimas lietuviškai tradicijai, nuolat ją perinterpretuoja, nes suprasdamas, kad Lietuvos balsas į pasaulio kultūrų šeimą įsipins ir prasmingai skambės būtent dėl unikalumo, kylančio iš senosios lietuviškos tradicijos. Labai intensyvus gamtos potyris nuspalvina visą jo kūrybą panteizmo dvasia – tai pats akivaizdžiausias jo kūrybos –muzikinės ir tapybinės – sluoksnis. O ankstyva pažintis su bažnytine aplinka (nuo vaikystės grojo vargonais bažnyčioje) skatina nuojautą, kad greta visada slypi didelė, neregima paslaptis, kviečianti nuolat ieškoti tobulybės.

Jūsų organizuojamas festivalis „Nepaklusniųjų žemė“ išsiskiria konceptualumu. Į nepaklusnumą žvelgiate kaip į kūrybingumo formą. Kaip žmogui išsiugdyti sveiką nepaklusnumą?

Nepaklusnumas veikiausiai yra mano įgimta savybė. O nepaklusnumas, kaip kūrybingumo forma, mano supratimu, yra labai natūrali būsena: kad atsirastų noras kurti, turi nepasitenkinti esama situacija, aplinka. Festivalis, kurį organizavau 15 metų, buvo itin gera kūrybinė laboratorija, labai praplėtusi požiūrį į pianisto veiklos ir saviraiškos erdves.

PROGRAMA | „57 Fortepijoninių rečitalių ciklas M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose” 2022-06-13

#FortepijoninėVasara

Kaip ir kasmet,  nuo Joninių iki rugsėjo pirmosios dienos, kiekvienos savaitės trečiadienį ir šeštadienį M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose klausytojams obelų sode savo naujausius kūrybinius ieškojimus pristatys visų kartų žymiausi Lietuvos pianistai, o taip pat ir užsienio šalių muzikai, į savo koncertines programas įtraukiantys M. K. Čiurlionio kūrinius. 

2022 metų vasarą Druskininkuose M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode koncertuos profesoriai Birutė Vainiūnaitė, Jurgis Karnavičius, Halina Radvilaitė, Aleksandra Žvirblytė, Rokas Zubovas, pianistai Andrius Vasiliauskas, Živilė Karkauskaitė, užsienyje gyvenantys lietuviai pianistai, aktyviai propaguojantys tose šalyse M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą Guoda Gedvilaitė, Rimantas Vingras, Gintaras Januševičius, bei M. K. Čiurlionio konkursuose laurus pelnę jaunosios kartos pianistai Motiejus Bazaras, Rokas Valuntonis, Neringa Valuntonytė ir Milda Umbrusevičiūtė bei šių metų tarptautinio Vainiūno konkurso laureatas Jonas Šopa. Plečiant M. K. Čiurlionio muzikos puoselėtojų užsienio šalyse vajų, šią vasarą koncertų klausytojai išgirs kaip M. K. Čiurlionio muziką interpretuoja Mariia Kurhuzova (Ukraina), Ayham Hammour (Sirija/Lenkija), Dmitry Mayboroda (Vokietija) ir Juris Žvikovs (Latvija). 

Laikas: 2022.06.04 – 2022.08.31
Vieta: M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkai

KONCERTŲ KALENDORIUS:

Afiša (1)

06.04 13:00
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniai
Programoje M. K. Čiurlionio ir šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių kūriniai

06.05 13:00
Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai
Programa „Pasveikinimas Čiurlioniui iš Saulės miesto“

06.11 13:00
Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos auklėtiniai
Programa „Linkėjimai Čiurlioniui iš pajūrio“

06.12 13:00
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai
Programoje M. K. Čiurlionio ir prancūzų kompozitorių kūriniai

Afiša (2)

06.29 19:00
Pianistai SONATA ir ROKAS ZUBOVAI
Programa „Skambančios spalvų jūros. Čiurlionis ir Debussy

07.02 18:00
Pianistė MARIIA KURHUZOVA (Ukraina)
Programoje Čiurlionis, Schubert, Bach–Busoni, Chopin, Medtner, Schumann

07.06 19:00
Pianistas ROKAS VALUNTONIS
Programoje Čiurlionis, Grieg, Debussy, Mendelssohn, Chopin

07.09 18:00
Pianistė NERINGA VALUNTONYTĖ
Programoje Čiurlionis, Debussy, Vine, Franck

07.13 19:00
Pianistas JONAS ŠOPA
Programoje Čiurlionis, Liszt, Šenderovas, Ginastera, Vainiūnas, Scriabin, Mompou, Rachmaninov

07.16 18:00
Pianistė BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ
Programoje Čiurlionis, Dvořák, Debussy, Vasks, Vainiūnas

07.20 19:00
Pianistas AYHAM HAMMOUR (Sirija/Lenkija)
Programoje Čiurlionis, Haydn, Chopin, Listz, Krol.

07.23 18:00
Pianistė HALINA RADVILAITĖ
Programoje Čiurlionis, Schumann, Turina

07.27 19:00
Pianistas DMITRY MAYBORODA (Vokietija)
Programoje Čiurlionis, Schumann

07.30 18:00
Pianistė GUODA GEDVILAITĖ
Programoje Čiurlionis, C. Schumann, Bonis, Thalberg, Boulanger, Ravel

08.03 19:00
Pianistas GINTARAS JANUŠEVIČIUS
Programoje Čiurlionis, Galuppi, Ravel, Galiamova, Shostakovich

08.06 18:00
Pianistė ALEKSANDRA ŽVIRBLYTĖ
Programoje Čiurlionis, Grieg, Halffter, Chopin, Debussy

08.10 19:00
KAUNAS PIANO FEST 2022 laureatės: Angeliki Giannopoulou ir Elzė Fedorcovaitė.
Programoje Čiurlionis, Bach, Ravel, Chopin, Debussy.

08.13 18:00
Pianistas RIMANTAS VINGRAS
Programoje Čiurlionis, Bach–Siloti, Bach–Rachmaninov, Bach–Busoni, Bach–Van Bladel, Beethoven, Chopin, Debussy, Szymanowski

08.17 19:00
Pianistas JURIS ŽVIKOVS (Latvija)
Programoje Čiurlionis, Bach–Petri, Beethoven, Vitols, Medeniš.

08.20 18:00
Pianistas JURGIS KARNAVIČIUS
Programoje Čiurlionis, Glass, Mozart, Liszt, Silvestrov

08.24 19:00
Pianistas MOTIEJUS BAZARAS
Programoje Čiurlionis-Bazaras, Mickis, Ravel

08.27 18:00
Pianistė MILDA UMBRUSEVIČIŪTĖ
Programoje Čiurlionis, Debussy, Liszt, Chopin, Ravel, Bružaitė

08.31 19:00
Pianistas ANDRIUS VASILIAUSKAS
Programoje Čiurlionis, Beinaris, Jakubėnas, Mompou, Respighi, Turina

BILIETAI po 3€ ir 5€
Įsigyti renginio dieną prieš koncertą M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai).

RENGĖJAI:
VŠĮ IMPETUS MUSICUS
M.K. ČIURLIONIO NAMAI-MUZIEJUS

PARTNERIAI:
KAUNO J. NAUJALIO MUZIKOS GIMNAZIJA
ŠIAULIŲ S. SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJA
KLAIPĖDOS E. BALSIO MENŲ GIMNAZIJA
NACIONALINĖ M.K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA
KAUNAS PIANO FEST

RĖMĖJAI:
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO MUZIEJUS

Facebook

Kontaktai

Adresas
Šopeno g. 1/17-3
Vilnius LT 01314
Lietuva

Direktorius
Rokas Zubovas
rokas@zubovas.lt
+370 (686) 96 633