Meninė– edukacinė programa

Kategorijos: Kultūros paveldas, Muzika, Kultūrinė edukacija
Skirta klasėms: 5-12
Renginio trukmė: 60 min.
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje*: Nuo 30 – iki 350
Paslaugos teikimo vieta**: Paslauga vyksta paslaugos gavėjo įstaigoje (išvažuojamoji)
Renginį veda: pianistas, profesorius Rokas Zubovas.

Vykdymo terminas: 2021/01/04 – 2023/12/29

PASLAUGA NEBETEIKIAMA.

 

ORGANIZATORIUS

VšĮ “Impetus musicus”

 

APRAŠYMAS

„Dialogai su Čiurlioniu”, tai muzikinė paskaita-koncertas, kurią atlieka pianistas, M. K. Čiurlionio provaikaitis, vienas žymiausių M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojų Rokas Zubovas.

Programoje organiškai susietai pristatoma Čiurlionio muzika, vaizduojamasis menas, žodžio kūryba ir menininko asmenybė. Drauge siejant visas Čiurlionio veiklos ir kūrybos formas, kiekviena jų tampa lenviau suprantama ir emociškai pagavesnė moksleiviui, o taip pat atsiskleidžia didžiojo Lietuvos menininko unikalumas. Čiurlionio asmenybės aspektų įtraukimas į programos pristatymą ne tik atskleidžia menininko vaidmenį tuo metu, kada formavosi moderni lietuviška tapatybė, bet taip pat įtraukia moksleivius, ugdo jų vertybines sistemas.

Programa paslankiai pritaikoma plačiam moksleivių ratui – nuo 5 iki 12 klasių – formuojant skirtingus teminius branduolius, pasirenkant įvairius muzikinius ir tapybos kūrinius.

5 – 8 klasių mokiniams suformuotoje programoje ypač pabrėžiamas Čiurlionio tamprus ryšys su gamta ir liaudies daina, konkrečiais pavyzdžiais demonstruojamas tapybos ir muzikos kūriniuose matomas ir girdimas ryšys su lietuviška aplinka ir kultūros tradicija, akcentuojamas emocinis santykis su menine raiška, interaktyviai, klausimų-atsakymų keliu, pateikiami ryšiai tarp dailės ir muzikos, atskleidžiamas simbolių prasmių laukas, ugdomas tamprus emocinis moksleivių ryšys su Lietuvos kultūriniu paveldu, vystoma pagarba grožiui ir kūrybai, skatinamas patriotizmo ir harmoningo sugyvenimo suvokimas.

Programą pristatant 9-12 klasių moksleiviams neapsiribojama vien siekiu emociškai įtraukti programos klausytojus į kūrybinio paveldo suvokimą ir pergyvenimą, bet daugiau dėmesio nukreipiama į Čiurlionio asmenybines savybes, pasitelkus jo epistoliarinę raišką demonstruojamas Čiurlionio gilus lietuviškosios tradicijos suvokimas ir asmeninis apsisprendimas įsitraukti į gimstantį lietuviškąjį meno sambūrį Vilniuje.

Programos pabaigoje klausimų-atsakymų forma moksleiviai gauna su Čiurlionio kūryba susijusius prizus. Esant poreikiui, programoje taip pat dalyvauja skaitovas ir aktorius Ridas Jasiulionis. Kadangi progama yra ypač aukšto profesinio ir meninio lygio, ji labai gerai tinka ir visą mokyklos kolektyvą telkiantiems renginiams, kuriuose galima jungti modernumo, tapatybės, patriotiškumo temas ir platų vertybių sistemų ugdymo lauką. Suprasdami, kad Čiurlionio kūryba ir asmenybė yra tokia svarbi lietuviškos tapatybės sudedamoji dalis ir yra tokia gera medžiaga mokinių lavinimui ir vertybinių savybių ugdymui, programos rengėjai labai lanksčiai prisitaiko prie kiekvienos mokymo įstaigos poreikių ir siekių.

 

Print

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.