Zubovų Duetas

Pianistai Sonata Deveikytė-Zubovienė ir Rokas Zubovas pradėjo groti kartu 1997 metais. Abu pianistai, tarptautinių konkursų laureatai, muziką studijavo Lietuvoje (Lietuvos muzikos akademijoje), Šveicarijoje (Heinrich Neihauzo institute, Ciūriche) ir JAV (De Paul universitete, Čikagoje) pas pianistus Povilą Stravinską, Jurgį Karnavičių, Esterą Elinaitę, Andrių Kuprevičių, Edvardą Auerį bei Dmitry Paperno.

Duetas dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Italijoje, koncertavo Pietų Amerikoje (Argentinoje ir Urugvajuje), Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje), bei daugelyje Europos šalių. Dueto repertuare vyrauja originalūs kūriniai fortepijonui keturiomis rankomis (Mozarto, Beethoveno, Schuberto, Schumanno, Brahmso, Regerio, Debussy, Ravelio, Corigliano, ir kitų), bei įvairių kūrinių trankskripcijos fortepijonui keturimis rankomis (Stravinskio “Šventasis pavasaris”, Haydno “Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus”, Ravelio “Ispaniška rapsodija”, Debussy “Pavasaris”, Čiurlionio styginių kvartetas, Gershwino “Kubietiška uvertiūra” ir “Žydroji rapsodija” bei kiti). Duetas taip pat atlieka ir nemažai lietuviškos muzikos fortepijonui keturiomis rakomis bei dviems fortepijonams.