Kultūros taryba šiemet neskyrė finansavimo festivaliui „Fortepijono muzikos vasara Druskininkuose“. Koks tolesnis šio festivalio likimas ir ką rengaisi daryti jo organizatoriai kviečiame pasiklausyti LRT radijo „Ryto allegro“ laidoje:

„Mielieji, prabėgo jau dvi savaitės nuo to, kai LKT nutarė pasmerkti myriop Čiurlionio sutvertą ir beveik 60 metų puoselėjamą koncertavimo tradiciją Druskininkuose. Tradicija tikrai gyvuos – Jūsų visų palaikymas mane iš tiesų labai sujaudino, įkvėpė pasitikėjimo ir vilties: cikle koncertuojantys pianistai siūlėsi groti nemokamai, seimo narys, kultūros komiteto narys Robertas Šarknickas klausimą dėl Druskininkų fortepijono vasaros kėlė Seime (nepaprastai svarbu, kad klausimas netiltų pačiuose aukščiausiuose forumuose), radijo žurnalistai kvietė mane aptarti padėtį, rašė apie tai ir žiniasklaida. 

Šios dvi savaitės dar kartą labai skaudžiai davė pajusti labai seniai egzistuojantį paradoksą: užsieniečiai, pirmą kartą susitikę su Čiurlionio kūryba, iš karto pamato jos unikalumą, jėgą, didybę, svarbą visai žmonijai, noriai tampa jo žinios nešėjais pasauliui; Lietuvos žmonės ir ypač kūrėjai aiškia suvokia, kad mūsų lietuviškoji kultūra ir tapatybė be Čiurlionio indėlio būtų nepamatuojamai menkesnė. Tačiau dar nei viena Lietuvos vyriausybė nėra suvokusi, koks nepaprastai svarbus yra Čiurlionio vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį pasaulyje ir kiek daug jis duoda (ar galėtų duoti) Lietuvoje siekiant tos miražinės „gerovės valstybės“. 

Palaikomas Jūsų minčių, per tas pačias dvi savaites įsteigiau fondą „Žvaigždžių sonata“ (šiomis dienomis jau atsiras fondo banko sąskaita, apie tai pranešiu po Valstybės dienos šventinio savaitgalio), kuris išgelbėtų Druskininkų fortepijono muzikos festivalį ir galėtų būti svarbiu pagalbiniu instrumentu deramai pasirengiant 150-osioms Čiurlionio metinėms, o taip pat telktų visų pastangas ir taptų žmonių valios balsu sprendžiant Čiurlionio klausimus. 

Liepos 4 d. Druskininkuose tame pačiame Čiurlionių namų obelų sode, kuriame vyksta vasaros koncertai, skambino profesorius Vytautas Landsbergis, pristatinėjome jo pastarąją čiurlionianos knygą „Debesies laivu. Užrašai apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį“. Susirinko labai gražus pulkelis Čiurlionio mylėtojų. Profesoriaus komentarai apie visų laikų valdžių neįgalumą Čiurlionio asmenybės ir kūrybos įprasminimo klausimu dar kartą vertė įsitikinti: tik drauge sutelkę jėgas galime pakelti Čiurlionio klausimą į deramą lygį. Ačiū Jums visiems.“ – savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje mintimis dalijasi Rokas Zubovas.

Daugiau detalių apie fondą – jau netrukus.