Didysis lietuvių genijus  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimtinėje nuolat pagerbiamas prasmingais akcentais.  Šįkart Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje gražiausiais muzikos garsais nuskambėjo ir gausių aplodismentų sulaukė įspūdingas koncertas „Skambanti spalvų „Jūra“. Čiurlionis ir Debussy“. Neįkainojamą muzikinę dovaną varėniškiams dovanojęs fortepijoninis duetas – M.K. Čiurlionio provaikaitis, profesorius Rokas Zubovas bei Sonata Deveikytė – Zubovienė – klausytojus pakvietė pasinerti į jūros stichijos garsus kartu su kompozitoriais Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu ir prancūzų impresionistu Claudu Debussy. Koncerte pirmą kartą gyvai skambėjo šių kompozitorių vienu metu pradėtų kurti monumentalių simfoninės muzikos opusų – Claudu Debussy „Trys eskizai simfoniniam orkestrui „Jūra“ ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ – transkripcijos fortepijonui keturioms rankoms. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ versija vienam fortepijonui keturiomis rankomis Varėnoje nuskambėjo pirmą kartą. Čia vykusiu koncertu su šia programa žymūs menininkai S. ir R. Zubovai pradėjo  muzikinę kelionę, kurią tęs Belgijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Rokas Zubovas pažymėjo, jog šis koncertas Varėnoje jiems labai jautrus. „Aš supratau, kad pirmasis koncertas turi įvykti čia,  nes  į tą kelionę mus pakvietė Jadvyda Čiurlionytė. Neseniai sklaidydamas vieną knygą apie M.K. Čiurlionį, atradau žinią, kad Jadvyga Čiurlionytė parengė grojimui fortepijonu keturiom rankom Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“. Ilgai galvojau „Kodėl?“. Atsakymas buvo paprastas. Jadvyga, jauniausioji sesuo,  tas Čiurlionio natas turėjo ir nuolat neramino mintis: „O kokia tai muzika?“ Devynioliktajame amžiuje visi didesnieji kūriniai būdavo perdirbami ir tradiciškai visuose didesniuose miestuose būdavo grojami fortepijonu keturiomis rankomis, taip muzikos mėgėjai būdavo supažindinami su muzika“. Profesorius, pristatydamas abiejų kompozitorių kūrinius, pažymėjo, jog abiems jiems svarbiausia buvo „panardinti“ klausytoją į stichinį jūros pasaulį.

M.K. Čiurlionis ir C. Debussy pradėjo kurti savo didžiuosius jūrai skirtus opusus 1903 metais. Debussy „Tris eskizus simfoniniam orkestrui „Jūra“ („La mer“) pabaigė 1905 m. Tais pačiais metais kūrinys buvo atliktas Paryžiuje. Siekdamas, kad su kūriniu galėtų susipažinti kuo platesnis muzikos mylėtojų ratas, kompozitorius taip pat 1905 m. parengė ir publikavo kūrinio transkripciją vienam fortepijonui keturioms rankoms.

M.K. Čiurlionis savo monumentaliąją simfoninę poemą „Jūra“ užbaigė 1907 m., tačiau kūrinys buvo atliktas tik 1936–aisiais. Čiurlionio „Jūros” pritaikymą fortepijonui keturioms rankoms jau po autoriaus mirties, apie 1925 metus, parengė jauniausioji kompozitoriaus sesuo Jadvyga Čiurlionytė.

2022 metais šie du monumentalūs dvidešimtojo amžiaus pradžios kūriniai pirmą kartą gyvai skamba vienoje programoje, taip atskleidžiant dviejų dvidešimtojo amžiaus pradžios genijų kūrybinių siekių ir idėjų giminingumą bei pabrėžiant pasaulinį kultūros kontekstą, kuriame kūrė M.K. Čiurlionis.

„Abi „Jūros“ prasideda auštant. Klausykite, grožėkitės, džiaukitės“, – kvietė R. Zubovas.

Talentingų kūrėjų subtiliai perteiktuose kūriniuose tarsi atgyja, atbunda ir į dvasinę erdvę beldžiasi M.K.Čiurlionio  nutapyta „Jūra“ bei kiti paveikslai.  Jaukioje menų mokyklos salėje, kur išeksponuoti mokinių piešiniai, vykęs koncertas šį įspūdį dar labiau sustiprino.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė Renata Bakulienė pažymėjo, kad Varėnai yra didelė garbė, jog čia vyksta tokie solidūs koncertai. „Dėkoju už profesoriui Rokui Zubovui ir Sonatai Deveikytei – Zubovienei, kad kasmet aplankote ir lepinate varėniškius aukščiausio lygio meniniais projektais“, – dėkojo R. Bakulienė.

Koncertas „Skambanti spalvų „Jūra“. Čiurlionis ir Debussy“  – neabejotinai vienas iš tų skambių akordų, kurie labai simboliškai ir prasmingai skamba Varėnos krašte puoselėjant didžiausio visų laikų lietuvių genijaus M.K.Čiurlionio atminimą ir tarsi sugrąžina žymų kraštietį į savo gimtinę.

Rūta Averkienė,

Varėnos rajono savivaldybės administracijos info.